สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
OFFICE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
OFFICE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

  • ผู้บัญชาการ
  • รองผู้บัญชาการ
  • ผู้บังคับการ

ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พลตำรวจโท ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รองผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พล.ต.ต. ประยุทธ ชวนะวงศ์
รอง ผบช.สทส.

รองผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย
รอง ผบช.สทส.

ผบก.ประจำ สทส.

พล.ต.ต. พีระวัฒน์ บุญลักขะ
ผบก.ประจำ สทส.

ผบก.กองตำรวจสื่อสาร

พล.ต.ต.อภิชัย ธิอามาตย์
ผบก.กองบังคับการอำนวยการ

ผบก.กองตำรวจสื่อสาร

พล.ต.ต.ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์
ผบก.กองตำรวจสื่อสาร

รรท.ผบก.กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี

พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ
ผบก.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

รรท.ผบก.กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี

พล.ต.ต ศิริพงษ์ ติมุลา
ผบก.กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี