สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
OFFICE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
OFFICE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

  • ผู้บัญชาการ
  • รองผู้บัญชาการ
  • ผู้บังคับการ

ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พลตำรวจโท ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รองผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พล.ต.ต. วรวิทย์ ลิปิพันธ์
รอง ผบช.สทส.

รองผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พล.ต.ต. ประยุทธ ชวนะวงศ์
รอง ผบช.สทส.

ผบก.ประจำ สทส.

พล.ต.ต. พีระวัฒน์ บุญลักขะ
ผบก.ประจำ สทส.

ผบก.กองตำรวจสื่อสาร

พล.ต.ต.อภิชัย ธิอามาตย์
ผบก.กองบังคับการอำนวยการ

ผบก.กองตำรวจสื่อสาร

พล.ต.ต. พรกุศล ยศธร
ผบก.กองตำรวจสื่อสาร

ผบก.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

พล.ต.ต. สมัคร เสียงเลิศ
ผบก.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

รรท.ผบก.กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี

พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ
ผบก.กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี