สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
OFFICE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
OFFICE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

  • ผู้บัญชาการ
  • รองผู้บัญชาการ
  • ผู้บังคับการ

ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พลตำรวจโท ประวุฒิ ถาวรศิริ
ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รองผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พล.ต.ต. วรวิทย์ ลิปิพันธ์
รอง ผบช.สทส.

รองผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พล.ต.ต. ประยุทธ ชวนะวงศ์
รอง ผบช.สทส.

ผบก.ประจำ สทส.

พล.ต.ต. พีระวัฒน์ บุญลักขะ
ผบก.ประจำ สทส.

ผบก.กองบังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต. ชาติชาย แตงเอี่ยม
ผบก.กองบังคับการอำนวยการ

ผบก.กองตำรวจสื่อสาร

พล.ต.ต. พรกุศล ยศธร
ผบก.กองตำรวจสื่อสาร

ผบก.กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี

พล.ต.ต. พจน์ วิญญาวงค์
ผบก.กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี

ผบก.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

พล.ต.ต. สมัคร เสียงเลิศ
ผบก.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง