25 ธ.ค.62 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.ชวลิต แสวงพืชน์ ผบช.สทส. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งในสังกัด สทส. ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ